Πάνελ Λυδία 2

Φυσικό επακόλουθο της αυξημένης χρήσης των τζακιών τα τελευταία χρόνια, είναι η φθορά της παλιάς καμινάδας και των παλιών απολήξεων καμινάδας. Έμπειρο τεχνικό προσωπικό μπορεί να αντικαταστήσει ή επιδιορθώσει μέρος ή ολόκληρη την παλιά καμινάδα και φυσικά να  αντικαταστήσει το παλιό καπέλο με ένα καπέλο Gaiotherm κατάλληλο για να καλύψει τις εκάστοτε ειδικές ανάγκες σας.