Φίλτρα Pellet χρησιμοποιείται σε σόμπες που  έχουν  ως  καύσιμη  ύλη  το  pellet.  Καθαρίζει  τα καπναέρια  και  τα  σωματίδια  που  εξέρχονται  στην ατμόσφαιρα από την καύση του pellet