Η καμινάδα είναι  η μηχανή που οδηγεί όλο το σύστημα θέρμανσης με ξύλα. Καμία σόμπα ή τζάκι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς μια καλή καμινάδα. Μια καλή καμινάδα εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του ενεργειακού μας τζακιού η της σόμπας και παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα.